Internationalisering Regio Zwolle

Internationalisering vormt een belangrijke boost voor het economisch klimaat. De 4 O’s in de regio Zwolle (overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek) bundelen hierin sinds 2013 actief haar krachten. IkMerk bracht in opdracht van de Gemeente Zwolle de internationale activiteitenagenda van deze partijen in kaart. De opbrengst is betere onderlinge afstemming en vindbaarheid. In dit project is IkMerk vertaler van beschikbare kennis naar bruikbare middelen, door de kracht van haar netwerk in te zetten.

Periode: najaar 2014

www.nextport.nl